سرویس های ما

شرکت راهبر ایده با استفاه از روش ها ی ساده، علمی، قابل اندازه گیری و با صرفه اقتصادی، سرویس های ذیل را به مشتریانش ارائه می دهد. این شرکت با شناسایی دقیق محصول و تعیین گروه هدف مختص به آن، در جهت ایجاد رابطه ای طولانی مدت بین محصول و مصرف کننده آن می کوشد.

هدف، ایجاد نمایندگان (سفیران) دائمی برای برند شما و ایجاد تعهد و حس وفاداری برای خرید در مصرف کنندگان است. در فعالیت های بازاریابی، فعالیت های ترفیعی و تشویقی، نوعی کوشش برای برقراری ارتباط بین محصول و مصرف کننده وجود دارد. این شرکت با توجه به عواملی چون "میزان بودجه اختصاصی مشتریان"، چرخه عمر و ماهیت بازار محصول، سعی در ارائه برنامه های اجرایی بازاریابی متناسب با اهداف و نیازهای آنان دارد..

کلیه فعالیت های فوق در حوزه های محصولات تند مصرف(FMCG) ، محصولات با دوام (Durable) ، صنایع کامپیوتر و مخابرات و شرکت های خدماتی ارائه می گردد.

فعالیت های این شرکت در این زمینه شامل مراحلی چون: طراحی کل فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی، بررسی همه جانبه محصول و گروه های مصرف کننده، انتخاب مکان مناسب فعالیت، کلیه امور  استخدام ها، آموزش و مونیتور کردن نیروهای اجرایی و در نهایت ارائه  گزارشات و بازخوردهایی که از این فعالیت انتظار می رود، است.

استراتژی های : BTLتبلیغات غیر رسانه ای

بزرگ ترین سوال متخصصین بازاریابی در دنیای امروز، فعال ساختن هر چه بیشتر برند بدون صرف هزینه زیاد است. جواب این سوال در استفاده از روشهای BTL (تبلیغات غیر رسانه ای با تمرکز بر مصرف کننده نهایی) نهفته است. فشارهای اقتصادی، کاهش بودجه های بازاریابی و نرخ بازگشت سرمایه (ROI)غیر قابل توجیه برای مدیران، از عواملی است که باعث روی آوردن مشتریان (صاحبان برند) به سمت این فعالیت ها شده است که ROI و ROE منطقی تری دارند.

استفاده از روشهای BTL ، امکان دسترسی به مخاطب با ایجاد امکان تماس مستقیم با محصولات را فراهم می سازد. امکان تجربه حسی کامل نظیر بو، مزه و . . . اثر بلند مدتی را در ذهن مصرف کننده باقی می گذارد که در یاد آوری مجدد برند بسیار موثر خواهد بود.