سمپلینگ

به وجود آمدن امکان تست محصولات و ایجاد تمایل به خرید و اثرگذاری در ذهن مصرف کننده برای مدت طولانی در یک برخورد،، مهمترین هدف از اجرای پروژه های Sampling (ارائه نمونه کالای رایگان) است.

تاثیر گذاری پروژه های سمپلینگ از طریق  آشنا کردن مصرف کنندگان با مارک تجاری brand awarenessوخصوصیات محصول، ایجاد امکان لمس محصول  Trial وایجاد تصویر ذهنیBrand image صورت می گیرد.