نمایش و معرفی محصولات

برگزاری Road show ها (مکانی جهت معرفی و نمایش محصولات، خصوصیات و عملکرد آنها) در مناطق پر رفت وآمد و با امکان بالاترین دسترسی به گروه های هدف (مصرف کنندگان) صورت می گیرد و یکی از مقرون به صرفه ترین و تاثیرگذارترین روشهای معرفی محصولات به شمار می رود.

این سرویس، علاوه بر افزایش میزان نمایش محصول، فرصت ارتباط مستقیم با محصول و به نمایش گذاشتن خصوصیات و کاربردهای آن را نیز فراهم می سازد.